View count: 8467

contact us

 • 3752~3760 R519 Department Office
使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分號號碼
Chair Wang, Li-Fei
R614/532
3760/3784 Vice Chair Chen, Huey-chuang
R526
3776/3775 Ms. Lin,Yin Ling 3756
Ms. Chen, You Chen 3759 Ms. Lee, Her-ching 3757 Ms. Tu, Clare Yu-shan 3758
Ms. Chen Zhen-Lin
R601
3793 Ms. Chen Shu-Juan 3752    
 
 • 教師研究室
使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分號號碼
 Dean Tien, Hsiu-Lan
R522
3772/3701  Chen, Hsueh-Chih
R612
3782 Sung, Yao-Ting
R509
3769/
3797
Liu, Tsu-Chien
R611
3630 Chou-Jong 
R520
3796/3777 Chen, Bou-Hsi
R506
3766
Lin, Michael Cheng-chang
R603
3783/3798 Chen, Ching-Ling
R610
3790 Su, Yi-Fen
R605
3785
Wang, Yu-Chen
R637
3751 Chen, Hsiu-Jung
R502
3762 Wang, Ying-Fen
R609
3789
Chien, Yu-Chin
R507
3767 Hsu, Yi-Fang
R504
3764 Lin, Min-Pei
R510
3770
Lee, Chun-Ren
R607
3787 Chang, Shieh-Hwa
R503
3763 Jiang, Zhao-Mei
R505
3765
Chiao, Hung
R524
3774 Chang, Yu-Lin
R636
3750 Main Server Rm.
R530
3791
Liu,Chen-Wei
R608
3788 Chen, Meng-Ting
R606
3786 Chen, Po-Yi
R501
3761
 • 其他
使用者/位置 分機號碼
系圖書室 3793
 王碧鳳專導/夜間專線 3128/3123
數位研究室 3F 3947
 
系辦人員 工作職掌 聯絡信箱 分機號碼
Ms. Lin,Yin Ling
 1. 碩士班招生。
 2. 學碩博士班教務;轉系、雙主修、輔系、不分系回流;學分學程。
gracelin@ntnu.edu.tw 3756
Ms. Tu, Clare Yu-shan
 1. 學士班招生。
 2. 總務、圖儀、資管、環安衛;公文;尋星攜手輔育社行政。
claretu@ntnu.edu.tw 3758
Ms. Lee, Her-ching
 1. 博士班招生。
 2. 人事;學務;學術、教育心理學報;系友會。
t05002@ntnu.edu.tw 3757
Ms. Chen, You Chen
 1. 碩士在職專班招生、僑外陸招生。
 2. 師資培育;碩士在職專班教務;國際事務;系網站與公關。
kinkilover@ntnu.edu.tw 3759
Ms. Chen Shu-Juan 系辦器材借用管理、電話總機接聽、郵件處理、環境清潔   3752
Ms. Chen Zhen-Lin 系圖書室管理、六樓場所借用登記   3793
Assisstants  五樓場所借用登記、公文傳送、電腦庶務   3754(靠門)
5692(靠窗)

TEL:  +886-2-7749-3753 接通即可直撥上表內個人分機
Fax: +886-2-2341-3865
Email Address: psy-edu@deps.ntnu.edu.tw
NTNU TEL:+886-2-7749-1111 (校本部) +886-2-7749-6666(公館校區)+886-2-7749- 8888(林口校區)